Ozzbeco (K) Ltd. P.O. Box 25035 00603 Nairobi, Kenya +254 20 8068593/4
+254733 505 152